Γιατροι ΓΝΛ - να ανοίξουν όλες οι κλινικές του νοσοκομείου