•Απαιτείται άμεσα παρέμβαση

Στον στύλο και σε τμήμα των καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ έχει πέσει δέντρο  στην πλατεία του οικισμού των Εργατικών κατοικιών στον ΟΣΕ. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας, έσπασε κορμός του δέντρου και έχει πέσει πάνω στα καλώδια.

Η αρμόδια υπηρεσία καλείται άμεσα να παρέμβει και να αποστείλει συνεργείο για την κοπή και απομάκρυνση του κορμού προτού προκληθεί πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση ή ακόμη χειρότερα κάποιος τραυματισμός.