Στην υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στεγών σχολείων και δημοτικών κτιρίων Δήμου Μουζακίου από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020», προχώρησε την Παρασκευή 05/02, ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης, με τον εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης (Ε.Ε) με την επωνυμία «SOLIS Α.Ε.».

«Με την υπογραφή της σύμβασης αφήνουμε μια μεγάλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, αφήνουμε το αποτύπωμά μας ως Δημοτική Αρχή και καθιστούμε σαφές πως η ασφάλεια των παιδιών μας είναι πάνω από όλους και όλα», τόνισε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ.Στάθης.

Τα κτίρια όπου κρίθηκε απαραίτητη η αποκατάσταση των στεγών είναι τα παρακάτω:

  1. 1ο Δημοτικό σχολείο Μουζακίου.Απαιτείται αποκατάσταση Στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 1.065,00m2.
  2. 2ο Δημοτικό σχολείο Μουζακίου.Απαιτείται αποκατάσταση Στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 880,00m2.
  3. Παιδικός σταθμός Μουζακίου. Απαιτείται αποκατάσταση στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 493,00m2..
  4. Γυμνάσιο Μουζακίου.Απαιτείται αποκατάσταση στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 1.100,00m2..
  5. Λύκειο Μουζακίου.Απαιτείται αποκατάσταση στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 650,00m2..
  6. Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου.Απαιτείται αποκατάσταση στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 470,00m2.
  7. 1ο & 4ο Νηπιαγωγείο Μουζακίου.Απαιτείται αποκατάσταση της στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 345,00m2, έτσι ώστε αυτή να αποκτήσει μεγαλύτερη κλίση και προεξέχει του περιγράμματος του κτιρίου προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η απορροή των ομβρίων υδάτων. Η καθαίρεση των κεραμιδιών θα γίνει με προσοχή ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν όσα περισσότερα υλικά επικεράμωσης είναι δυνατό.
  8. Δημοτικό σχολείο Αγναντερού.Απαιτείται αποκατάσταση Στέγης συνολικού εμβαδού κάτοψης 678,42 m2.
  9. Στο Κτίριο της Μαθητικής εστίας.Απαιτείται αποκατάσταση σε τμήμα αυτής περίπου εμβαδού κάτοψης 200,00m2.
  10. Νηπιαγωγείο Λαζαρίνας. Απαιτείται αποκατάσταση στέγης εμβαδού  65,00 m2.

Σε μετάβαση κλιμακίου της Τεχνικής Υπηρεσίας στα εν θέματι κτίρια, επιθεωρήθηκαν μακροσκοπικά οι στέγες των κτιρίων και διαπιστώθηκε ότι, για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την αντιμετώπιση του κινδύνου κατάρρευσης τμημάτων αυτών, προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες:

– Καθαίρεση επικεραμώσεων,

– Καθαίρεση των κατεστραμμένων τμημάτων της υπάρχουσας ξυλείας των στεγών.

–  Αποκατάσταση των υπαρχόντων ζευκτών, όπου και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

–  Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών.

–  Επίστρωση με ελαστομερή  υδρατμοπερατή μεμβράνη.

–  Τοποθέτηση στη στέγη φύλλων διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5cm για θερμομόνωση, προς αντικατάσταση της παλαιάς θερμομόνωσης των στεγών από ορυκτοβάμβακα που καταστράφηκε.

– Τοποθέτηση καινούριας επικεράμωσης.

– Τοποθέτηση νέων υδρορροών.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών  σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας».

Το συνολικό ποσό σύμφωνα με τη σύμβαση είναι 961.177,41€

(χωρίς Φ.Π.Α) και 1.191.859,99€ (με Φ.Π.Α)