Πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε περισσότερα από 2.000 παιδιά οικογενειών με εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας καθώς και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014- 2021 τα προγράμματα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021» και «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021, ΑμΕΑ», συνολικού προϋπολογισμού 5.250.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»