Ούτε μία πολύτιμη «ανάσα» στα σιτηρά του κάμπου της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας δεν μπόρεσε να προσφέρει η χθεσινή βροχόπτωση. Η παρατεταμένη ανομβρία του φετινού χειμώνα δημιουργεί προβλήματα στα χειμερινά σιτηρά ενώ ορισμένοι ετοιμάζονται να εκινήσουν τα ποτίσματα! Ο όγκος της βροχής που έπεσε δεν βοήθησε ούτε στον εμπλουτισμό του υδάτινου αποθέματος στον ταμιευτήρα της Λίμνης Πλαστήρα. Απαιτούνται πιο εκτεταμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά, για να ανέβει η στάθμη.

Κ.Π.