Τις φετινές τους καλλιέργειες καλούνται να δηλώσουν οι παραγωγοί, αγρότες και ετεροεπαγγελματίες, υποβάλλοντας τη δήλωση ΟΣΔΕ στους φορείς- ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων) του Νομού και όλης της χώρας.

Το σύστημα άνοιξε στις 15 Απριλίου, δίνοντας σε πρώτη φάση τη δυνατότητα στους αγρότες να υποβάλουν μόνοι τους τη δήλωση με το online σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα οι αγρότες μπορούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία μέσω των ΚΥΔ που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στο Νομό Καρδίτσας αναμένεται να κατατεθούν φέτος περίπου 14.500 δηλώσεις ΟΣΔΕ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων υποβάλλεται από τους αγρότες μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»