Δημοπρατείται το Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη μετατροπή του Λαογραφικού Μουσείου Ιτέας σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά.
Ο Δήμος Παλαμά προχώρησε στην προκήρυξη του έργου αναβάθμισης του εκθεσιακού χώρου για τη λειτουργία ως Κέντρου Αγροτικής Κληρονομίας, εκτιμώμενης αξίας 72.580,64 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Leader της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δικαιούχος είναι ο Δήμος Παλαμά.

Το έργο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του Αγροτικού – Λαογραφικού Εκθετηρίου Ιτέας στο Δήμο Παλαμά, με:

-Επίστρωση του εκθεσιακού χώρου με βιομηχανικό εποξειδικό δάπεδο, σε απόχρωση που συνάδει με το χαρακτήρα του χώρου

-Κατασκευή εσωτερικών διαχωρισμάτων από γυψοσανίδα πυράντοχη ύψους 2,50 μέτρων, στην ίδια απόχρωση με την εσωτερική τοιχοποιία

-Νέους χρωματισμούς εσωτερικά στις αίθουσες σε γήινες αποχρώσεις, σε αντικατάσταση του λευκού χρώματος

-Βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/1988, του Π.Δ. 41/2018, των ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11, 12845 και 12259

-Εγκατάσταση συστήματος αερισμού

-Τοποθέτηση επίτοιχων τριφασικών ραγών με σποτ με τις ανάλογες καλωδιώσεις, στοχευμένα ως προς τα εκθέματα, τα κείμενα και τα σημεία διάδρασης

-Τοποθέτηση σκιάστρων στους φεγγίτες και

-Κατασκευή πέργκολας στον περιβάλλοντα χώρο

Με τις εργασίες αυτές, ο χώρος που σήμερα λειτουργεί ως Λαογραφικό εκθετήριο, αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται. Συνδυαστικά με τα Υποέργα Προμήθειας εξοπλισμού, οπτικοακουστικού υλικού και υλικού προβολής, που ήδη ξεκίνησαν από το Δήμο, μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής – αξιολόγησης –πρότασης επανατοποθέτησης Εκθεμάτων και Σύγχρονης Προβολής τους στον Εκθεσιακό Χώρο, μέσω επίσης της χρηματοδότησης του ΠΑΑ 2014-2020 / Leader (ο συνολικός προυπολογισμός του έργου είναι 200.000 ευρώ), αποκτά ολοκληρωμένο χαρακτήρα και αναδεικνύει με σύγχρονο και φιλικό τρόπο τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Παλαμά και της ευρύτερης πεδινής Θεσσαλίας.

Το Αγροτικό – Λαογραφικό Εκθετήριο βρίσκεται στην Ιτέα του Δήμου Παλαμά και στεγάζεται σε ένα ισόγειο κεραμοσκεπές κτίριο πανταχόθεν ελεύθερο, έκτασης περίπου 586 τετραγωνικών μέτρων και μέσου ύψους 5,70 μέτρων, που επιμερίζεται σε διακριτό χώρο γραφείων, τουαλέτες και τρεις μεγάλους συνεχόμενους εκθεσιακούς χώρους. Διαθέτει τρείς (3) κύριες εισόδους που οδηγούν απευθείας στους τρείς κύριους χώρους του, με διάχυτο φωτισμό από συνεχόμενους φεγγίτες που διατρέχουν περιμετρικά την τοιχοποιία του. Σημειώνεται ότι η μορφή του κτιρίου προέρχεται από την παλαιότερη χρήση του ως Γεωργικές Αποθήκες, επί των οποίων πραγματοποιήθηκαν ήπιες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της επανάχρησής του ως Εκθετήριο με χρηματοδότηση από το Γ΄ΚΠΣ. Διαθέτει εκθεσιακό υλικό από συλλογές – προσφορές κατοίκων της περιοχής, και στοχεύει στην ανάδειξη της λαογραφίας και ζωής της περιοχής, στο ευρύτερο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και εργασίας στην πεδινή Θεσσαλία, με κύριους κατοίκους της τους «καραγκούνηδες» του κάμπου. Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Παλαμά.