Διευκρινιστική ανακοινωση εξέδωσε ο Δήμος Καρδίτσας σχετικά με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ), κατόπιν πολλών ερωτήσεων που υποβάλλονται προς τις Κοινωνικές Υπηρεσίας του Δήμου.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας καθώς και σε άστεγους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα