Σε δέκα ημέρες οι Κινέζοι φτιάχνουν νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Στην

Ελλάδα, στην καλύτερη περίπτωση, ούτε δέκα χρόνια δεν φτάνουν, για να χτιστεί ένα νοσοκομείο.

Και να χτιστεί δεν θα μπορούμε να βρούμε διοικητή…

Κ.Φ.