Δύο ημερών θα είναι έως τα τέλη Μαΐου η λαϊκή αγορά της Καρδίτσας. Η εκδοθείσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είναι δεσμευτική και δεν αφήνει περιθώρια χωριστής δράσης
στο Δήμο Καρδίτσας, ο οποίος εξέταζε την πιθανότητα διεξαγωγής μιας μεγάλης – διευρυμένης λαϊκής αγοράς την Τετάρτη με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα