Δρομολογείται η διαμόρφωση της βορείου εισόδου των Σοφάδων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της διαμόρφωσης της βορείου εισόδου της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δημου Σοφάδων προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο με το ποσοστό της έκπτωσης να διαμορφώνεται στο 43,30%.
Το έργο αφορά εργασίες διαμόρφωσης δύο δημοτικών οδών και συγκεκριμένα:
– της βόρεις εισόδου της δημοτικής κοινότητας Σοφάδων για μήκος 520 μέτρων, από τη διασταύρωση στο ύψος της Πυροσβεστικής έως τα όρια του οικισμού με καθαρισμό των πραών από αυτοφυή βλάστηση, φρεζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος, εκ νέου κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και αποξήλωση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εκ νέου κατασκευής του.
– της οδού Στ. Παπάγου από την οδό Περικλέους έως τα όρια του οικισμού με φραζάρισμα του υπάρχοντος οδοστρώματος, προπάλειψη και εκ νεου κατασκευή ασφαλιτικής στρώσης.