Προς δημοπράτηση οδεύουν από τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας τα έργα της προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων  προϋπολογισμού 6,670 εκ ευρώ και εκσυγχρονισμού του συστήματος ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Καρδίτσας, Καρδιτσομαγούλας και Αρτεσιανού, προϋπολογισμού 3,16 εκ. Ευρώ.
Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε την επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης, ενώ να σημειωθεί ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Τρίτσης».

Ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
-Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης – Ψηφιακά υδρόμετρα (Τ.Σ.Ε.Κ.)
-την προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.)
-την επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης επιπλέον εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικών (Software) και
-την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

Εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης
Καρδιτσομαγούλας και Αρτεσιανού
Το έργο αφορά στην ανακατασκευή και συμπλήρωση του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου και ακατάλληλου δικτύου και στην κατασκευή νέων αγωγών διασύνδεσης.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής:

– η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Αρτεσιανού της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας,

– η κατασκευή των έργων εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.

– η κατασκευή νέων έργων διασύνδεσης οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης Καρδίτσας για την ενίσχυση της ύδρευσης.