Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό έχει 52 Νομούς. Στο… σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, σενάρια θέλουν τους 50 από τους 52 νομούς να φιλοξενούν

πρόσφυγες. Και εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, ποιοι είναι αυτοί οι δύο νομοί που εξαιρούνται από τον σχεδιασμό και με ποια κριτήρια; Φήμες πάντως θέλουν οι δύο νομοί να προέρχονται από την Κρήτη. Τα συμπεράσματα δικά σας…

Κ.Φ.