Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε για τους αγρότες της Καρδίτσας, καθώς θα ξεκινούν οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν πιστωθεί τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις των προϊόντων που πρόκειται να πληρωθούν, αφορούν τις εξής καλλιέργειες:

Σκληρός σίτος, με το πλαφόν να έχει οριστεί στα 11.743.009 ευρώ.

Βρώσιμα όσπρια, με το πλαφόν να ορίζεται στα 4.774.548 ευρώ.

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, με το πλαφόν της συνολικής ενίσχυσης να ανέρχεται σε 6.684.367 ευρώ.

Καρποί με κέλυφος, με το πλαφόν να ορίζεται στα 3.914.336 ευρώ.

Μήλα, με το συνολικό ποσό ενίσχυσης να μην ξεπερνάει τα 3.914.336 ευρώ.

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, με το πλαφόν της συνολικής ενίσχυσης να ανέρχεται στα 27.164.626 ευρώ.

Στο πακέτο πληρωμών θα συμπεριληφθεί και η Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, περίπου 67,5 ευρώ ανά στρέμμα. Επιπλέον, θα καταβληθούν και υπόλοιπα της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και της Ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας με τα ίδια ποσοστά του Δεκεμβρίου, δηλαδή 97% Βασικής, 90% Νεαρής, 95% Πρασίνισμα.