Κατόπιν επιλογής από το Δήμο Καρδίτσας, να τοποθετήσει εξωτερικό απινιδωτή στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, από το ΕΚΑΒ, με θέμα «υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή».

Εχει αποδειχτεί στην πράξη ότι η ύπαρξη απινιδωτή, σε έκτακτη ανάγκη, σώζει ζωές. Για να μπορεί να είναι χρηστικός ο εξωτερικός απινιδωτής και για την καλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικού στο χώρο της υπηρεσίας μας, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων από αρμόδια άτομα του ΕΚΑΒ.