Εκπνέει αύριο η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη 121 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαιούχου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Για το βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ στην Καρδίτσα προβλέπεται η πρόσληψη 11 εργαζομένων. Συγκεκριμένα η προκήρυξη προβλέπει:

-5 θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

-3 θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων

-2 θέσεις ΔΕ Μαγείρων

-1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Αναλυτικότερα στην έντυπν έκδοση του «Νέου Αγώνα»