Ανοδικά κινήθηκαν οι βάσεις για πολλά τμήματα των πανεπιστημιακών σχολών της Θεσσαλίας. Οι μηχανικοί χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης είναι ένα από τα Τμήματα που εδρεύουν στον Βόλο και σημείωσαν την μεγαλύτερη άνοδο με 1.683 μόρια σε σχέση με την περσινή χρονιά εισαγωγής, ενώ το τμήμα που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση είναι αυτό των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με 883 μόρια λιγότερα από πέρυσι.

Εκρηκτική άνοδο σημείωσαν και τμήματα που πέρυσι είχαν χαμηλή βάση , όπως το Περιβάλλοντος (Λάρισα): 5250 το 2020 και 9844 το 2021, άνοδος 4594 μόρια, το Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα): 4750 το 2020 και 9136 το 2021, άνοδος 4386 μόρια, το Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα): 4700 το 2020 και 11400 το 2021, άνοδος 6700 μόρια (τη μεγαλύτερη άνοδο από όλα) και το Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα): 4100 το 2020 και 8879 το 2021, άνοδος 4779 μόρια .

Ειδικά για τα τμήματα αυτά που προέκυψαν έπειτα από τη συγχώνευση του πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το ΤΕΙ, υπάρχει ένας προβληματισμός πιός ακριβώς θα είναι ο αριθμός των εισακτέων, καθώς αν έχουμε μονοψήφιο, τότε τίθεται εν αμφιβόλω στο μέλλον η βιωσιμότητά τους. Η άνοδος αυτή σε σχέση με πέρυσι προέκυψε κυρίως με την εφαρμογή του κατώτατου βαθμού  Εισαγωγής

Αναλυτικά τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα μόρια εισαγωγής:

Οι βάσεις στα Τμήματα και οι Σχολές του Βόλου (ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ)

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 15.100 το 2020 και 14217 το 2021, μείωση 883 μόρια

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος: 6550 το 2020 και 10720 το 2021, άνοδος 417 μόρια

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος: 10275 το 2020 και 10611 το 2021, άνοδος 336 μόρια

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: 15650 το 2020 και 16367 το 2021, άνοδος 717 μόρια

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας: 11275 το 2020 και 11216 το 2021, μείωση 59 μόρια

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης:

7600 το 2020 και 9283 το 2021, άνοδος 1683 μόρια

Μηχανολόγων Μηχανικών: 16025 το 2020 και 16784 το 2021, άνοδος 759 μόρια

Πολιτικών Μηχανικών : 13175 το 2020 και 14019 το 2021, άνοδος 844 μόρια

Οικονομικών Επιστημών: 12625 το 2020 και 11995 το 2021, μείωση 630 μόρια

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης: 14300 το 2020 και 14816 το 2021, άνοδος 516 μόρια

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής: 15725 το 2020 και 15188 το 2021, μείωση 537 μόρια

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης: 12100 το 2020 και 12176 το 2021, άνοδος 76 μόρια

Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών : 11700 το 2020 και 10878 το 2021, μείωση 822 μόρια

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών: 9475 το 2020 και 9513 το 2021, άνοδος 38 μόρια

Οι βάσεις στις υπόλοιπες Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιατρική (Λάρισα) : 17600 το 2020 και 18300 το 2021, άνοδος 700 μόρια

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα): 15350 το 2020 και 16617 το 2021, άνοδος 1267 μόρια

Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας (Λάρισα): 7650 το 2020 και 9004 το 2021, άνοδος 1354 μόρια

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα): 4100 το 2020 και 8879 το 2021, άνοδος 4779 μόρια

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα): 7975 το 2020 και 9251 το 2021, άνοδος 1276 μόρια

Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα): 11275 το 2020 και 12535 το 2021, άνοδος 1260 μόρια

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα): 8100 το 2020 και 7969 το 2021, μείωση 131 μόρια

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα): 4750 το 2020 και 9136 το 2021, άνοδος 4386 μόρια

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα): 8375 το 2020 και 8963 το 2021, άνοδος 588 μόρια

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα): 15666 το 2020 και 15054 το 2021, μείωση 612 μόρια

Κτηνιατρική (Καρδίτσα): 16425 το 2020 και 17396 το 2021, άνοδος 971 μόρια

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα): 8300 το 2020 και 7993 το 2021, μείωση 307 μόρια

Μαθηματικών (Λαμία): 7200 το 2020 και 9386 το 2021, άνοδος 2186 μόρια

Νοσηλευτικής (Λάρισα): 8825 το 2020 και 10086 το 2021, άνοδος 1261 μόρια

Περιβάλλοντος (Λάρισα): 5250 το 2020 και 9844 το 2021, άνοδος 4594 μόρια

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία): 11875 το 2020 και 11807 το 2021, μείωση 68 μόρια

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία): 10650 το 2020 και 11274 το 2021, άνοδος 624 μόρια

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα): 4700 το 2020 και 11400 το 2021, άνοδος 6700 μόρια

Φυσικής (Λαμία): 8200 το 2020 και 9329 το 2021, άνοδος 1129 μόρια

Φυσικοθεραπείας (Λαμία): 12875 το 2020 και 14626 το 2021, άνοδος 1751 μόρια

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα): 7475 το 2020 και 8806 το 2021, άνοδος 1331 μόρια