Σε ανακαίνιση του χώρου των μαγειρείων της κατασκήνωσης Νεράιδας και αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού προχώρησε η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Η ανάγκη για να παρασκευάζεται το φαγητό στο χώρο της κατασκήνωσης ήταν επιτακτική, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος της ποιότητάς του, επάρκεια ποσοτήτων αλλά και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια λειτούργησε με προμήθεια φαγητού από εξωτερικό συνεργάτη (κέτερινγκ). Φέτος αν και οι κατασκηνώσεις ήταν έτοιμες, λόγω κορωνοϊού έγινε αναστολή της λειτουργίας, διότι η δημοτική αρχή έθεσε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Επίσης, στην κατασκηνωτική περίοδο του Αυγούστου είχαν προγραμματιστεί να λειτουργήσουν δύο Θερινά Σχολεία και μία Θερινή Ακαδημία.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα