Όλο και πιο ελκυστική καθίσταται η επιλογή της επένδυσης στην αγορά κατοικίας, είτε για Ελληνες είτε για ξένους αγοραστές, καθώς η σταδιακή ανάκαμψη των τιμών πώλησης γεννά προσδοκίες μελλοντικών υπεραξιών για όσους τοποθετηθούν εγκαίρως στην αγορά.

Αντίστοιχα, οι τιμές των ενοικίων ανέκαμψαν πέρυσι και πάλι μετά μια μικρή «παύση» κατά τη διάρκεια του 2020, με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση των ετήσιων αποδόσεων από την εκμετάλλευση κατοικίας.

Σε σχετική έρευνα η Astons, βρετανική εταιρεία που ειδικεύεται στα προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης, επιχειρεί να καταγράψει ποιες περιοχές της χώρας παρουσιάζουν το υψηλότερο επενδυτικό ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσφερόμενες αποδόσεις.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»