Ο Σύλλογος φίλων σιδηροδρόμου Καρδίτσας χαρακτηρίζεται για την «μαχητικότητα» και τις διεκδικήσεις, για την ανάπτυξη της περιοχής. Κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικη πίτας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ζήτησε για ακόμη μία φορά την ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικού́  Κέντρου στην Καρδίτσα στη Δυτική́ Θεσσαλία. Την έναρξη των εργασιών για την επέκταση του σιδηροδρομικού́  δικτύου από́  την Καλαμπά κα έως την Κοζάνη αρχικά  και κατόπιν έ ως τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. Προαστιακό  σιδηρόδρομο στο κομμάτι Θεσσαλονίκη-Καλαμπά κα και επανακυκλοφορία των αμαξοστοιχιών που καταργήθηκαν. Άπαντες συμφωνούν πως η ενίσχυση του σιδηροδρόμου, μεταφράζεται και σε ανάπτυξη της περιοχής μας. Και οι φίλοι του σιδηροδρόμου το γνωρίζουν πολύ καλά.

Κ.Φ.