Την προμήθεια εξοπλισμού για 18 παιδικές χαρές που θα ανακατασκευαστούν στο Δήμο Καρδίτσας προωθεί η Δημοτική Αρχή. Ήδη ο σχετικός διαγωνισμός δημοσιοποιήθηκε και τρέχουν οι σχετικές προθεσμίες για την ανάδειξη μειοδότη.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα