Επίσημη η χρήση του «Ουράνιου Ποδηλάτη» ως σήμα

Ο «ουράνιος ποδηλάτης» χρησιμοποιείται πλέον και επίσημα ως δηλωτικό σήμα του Δήμου
Καρδίτσας.
Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Ιούνιο το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την δημιουργία του εκλιπόντος Καρδιτσιώτη εικαστικού Παντελή Σαμπαλιώτη (το φιλοτέχνησε το 2010) ως επίσημο δηλωτικό σήμα του Δήμου. Να σημειώσουμε ότι από το 1990 σήμα αποτελούσε η κεφαλή της θεάς Δήμητρας με το στάχυ.
Κ.Π.