Πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και κατά πλειοψηφία εκλέχθηκαν: Ο κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κ. Όλγα Χρήστου αντιπρόεδρος και η κ. Γιάννα Ποδηματά γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκαν από την παράταξη του δημάρχου οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Τσιαμαντάς Στέφανος και Μηλίτσης Αλέξανδρος, με αναπληρωματικά μέλη, τον κ. Στεργιόπουλο Θωμά και την κ. Ποδηματά Ιωάννα. Από την αντιπολίτευση εκλέχθηκαν οι κ.κ. Τσιαντής Δημήτρης και Σακελλαρίου Γιώργος, με αναπληρωτές ο κ. Αντωνάκης Χρήστος και η κ. Χριστάκη Σοφία