«Πράσινο φως» άναψε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση εργασιών στα ημιτελή έργα του Αχελώου με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,88 εκατομμύρια ευρώ. Το υπουργείο ενέκρινε τη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου το οποίο αφορά επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταμούς Αχελώο και Κουμπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου. Παράλληλα αφορά την εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης της ασφάλειας των ημιτελών έργων στο φράγμα της Συκιάς και εντοπισμού και ενημέρωσης κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγμάτων Συκιάς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα