Επικίνδυνο για τους ποδηλάτες

Επικίνδυνο για τους ποδηλάτες έχει γίνει το σημείο του ποδηλατοδρόμου στη διασταύρωση των οδών Καραϊσκάκη και Βενιζέλου. Μετά από εργασίες που έγιναν, το οδόστρωμα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, αλλά καλύφθηκε με αμμοχάλικο το οποίο είναι ιδιαιτέρως ολισθηρό για τους διερχόμενους ποδηλάτες.

Το έχουμε επισημάνει πως όταν γίνονται εργασίες που απαιτούν το σκάψιμο του οδοστρώματος, είτε από δημόσια υπηρεσία, είτε από ιδιώτη, οφείλει μόλις τις ολοκληρώσει να παραδώσει το δρόμο στην κατάσταση που ήταν…
Κ.Π.