«Ζεστό χρήμα» για 1.013 Καρδιτσιώτες αγρότες

Το χρώμα του χρήματος είδαν 1.013 Καρδιτσιώτες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της νιτρορύπανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Τρίτης έγινε η εξόφληση
του υπολοίπου 25%, για το έτος 2019. Υπολογίζεται πως οι 1.013 δικαιούχοι θα μοιραστούν το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε μία δύσκολη οικονομικά συγκυρία.
Μετά τη νιτρορύπανση σειρά παίρνει η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους βαμβακοπαραγωγούς.