Το υψηλό κόστος παραγωγής ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα των αγροτών στην Καρδίτσα, προτού έρθουν οι εκρηκτικές αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, τους σπόρους, εφόδια, φυτοφάρμακα. Ο αγροτικός τομέας, που είναι και ο μεγαλύτερος σε μέγεθος στην Καρδίτσα, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ αναφορικά με την αύξηση της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητας της οικονομίας της Καρδίτσας, παρατηρείται μια απουσία οράματος και συγκεκριμένων κατευθύνσεων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»