Τόκο για λογαριασμούς που δεν έλαβαν!

Καλούνται να καταβάλλουν τόκους για απλήρωτους λογαριασμούς τους οποίους όμως ποτέ δεν παρέλαβαν! Ο λόγος γίνεται για δημότες, στους οποίους δεν εστάλησαν δύο συνεχό- μενοι λογαριασμοί από τη ΔΕΥΑΚ. Στον καινούργιο λογαριασμό που παρέλαβαν (με τη νέα μορφή ειδο- ποιητηρίων σε φάκελο), η Δημοτική Υπηρεσία τους καλεί να καταβάλλουν τις οφειλές συν… τόκο!

Οι εξοργισμένοι δημότες που απευ- θύνθηκαν στην εφημερίδα για να εκ- φράσουν την αγανάκτησή τους, εύλογα αναρωτήθηκαν: «να πληρώ- σουμε τόκο, για δύο λογαριασμούς που δεν πληρώθηκαν, επειδή ποτέ δεν μας τους έστειλε η υπηρεσία;»! Και κερατάς και… δαρμένος, που λέει ο λαός. Άδικο έχουν;

Πανηγυρισμοί 

Με αφορμή τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη πανη- γυρίζουν καθώς και για το γεγονός ότι «τα τε- λευταία τρία χρόνια βρήκαν δουλειά 300.000 άνεργοι».

Αυτό που ωστόσο ξεχνούν είναι ότι πρόκειται για δουλειές με συμβάσεις υποαπασχόλησης. Ενδει- κτικό είναι το γεγονός ότι στις νέες προσλήψεις το 2017, το 54,87% είναι με συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης και το 45,13 με πλήρη απασχόληση, στην οποία όμως περιλαμ- βάνονται και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Χιλιάδες εργαζόμενοι και κυρίως νέοι, αποτελούν αντικείμενο σκληρής εκμετάλλευσης ή το βασικό θήραμα στην εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί στη χώρα.

Ποιοι πανηγυρισμοί λοιπόν, όταν η πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα παραμένει ίδια εδώ και πολλά χρόνια;

Δίχως χρονοτριβές

Την αισιοδοξία της για λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού του ΟΑΕΔ στη Φαναρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε εκφράσει από την Καρδίτσα η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Τελικά, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυ- νατό αφού δεν είχαν γίνει οι διαδι- κασίες για τη στελέχωσή του. Κατόπιν η πιθανότητα λειτουργίας του σταθμού μεταφέρθηκε για τις αρχές του καλοκαιριού που πέρασε κάτι που επίσης δεν έγινε. Ενδεχο- μένως τελικά ο σταθμός να λειτουρ- γήσει στα τέλη του επόμενου μήνα, καθώς θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για τη στελέχωση με προσωπικό. Δίχως χρονοτριβές, πρέπει να ξεκι- νήσει η λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού που διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και μπο- ρεί να φιλοξενήσει 100 παιδιά.

Κ.Π.