Ποδοσφαιριστές, διαιτητές και παράγοντες του ποδοσφαίρου της Καρδίτσας τίμησε η ΕΠΣ, σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο «Κιέριον».

Απονεμήθηκαν έπαθλα και τιμητικές πλακέτες σε Σωματεία, ποδοσφαιριστές και αθλη

τικούς παράγοντες.