«Πονοκέφαλο» δημιουργούν στους αγρότες της Καρδίτσας και όλης της χώρας οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι πέρασαν στον λογαριασμό τους οι ρήτρες αναπροσαρμογής.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα