Ζήτημα ημερών είναι σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα» η έκδοση της προκήρυξης για τη θέση του Διοικητή στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Η σχετική προκήρυξη βρίσκεται στον ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίησή της εντός των επόμενων ημερών, ακόμη και ως το τέλος της εβδομάδας. Με την έκδοσή της προκήρυξης θα δοθεί στους ενδιαφερομένους ένα χρονικό διάστημα 15-20 ημερών να υποβάλλουν αιτήσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία του ελέγχου- αξιολόγησης.

Από τους τρεις πρώτους που θα προκύψουν μετά τους ελέγχους, ο Υπουργός Υγείας έχει τη δυνατότητα να ορίσει το πρόσωπο που κρίνει καταλληλότερο για τη συγκεκριμένη θέση. Διοικητικοί παράγοντες του νοσηλευτικού ιδρύματος εκτιμούν ότι σε περίπου 40 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και το νοσοκομείο θα έχει νέο Διοικητή.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα