Σε χαλαρούς ρυθμούς κινούνται προς το παρόν οι φορείς υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνοής των φετινών δηλώσεων λήγει στις 15 Μαΐου, τόσο στο Νομό Καρδίτσας όσο και στην υπόλοιπη χώρα, χαμηλό ποσοστό καλλιεργητών έχει απευθυνθεί στους φορείς για την υποβολή.

Να σημειώσουμε ότι μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να δόθηκε παράταση κατά ένα μήνα από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή, προς το παρόν όμως δεν υπάρχει διαβεβαίωση από κάποιον αρμόδιο ότι θα δοθεί και φέτος παράταση…

K.Π.