Δημοπράτηση για την κατάρτιση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που θα έχει ως στόχο την καταγραφή και ορθολογική διαχείριση 6.251.927,68 στρεμμάτων βοσκήσιμης γης σε όλη τη Θεσσαλία, προχωρά το επόμενο διάστημα η περιφέρεια.

Αυτό ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, στη συνάντηση που είχε με τα προεδρεία της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας και της Πανελ- λήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, παρουσία και του δημάρχου Τυρνάβου και επιστημονικού συνεργάτη της Ομοσπονδίας, Γιάννη Κόκουρα.

Σε δύο χρόνια η ολοκλήρωση των Σχεδίων Από το 2015, οπότε και έγινε νόμος του κράτους (Ν. 4351/2015) για τις βοσκήσιμες γαίες της Ελλάδας, είχαμε συνεχείς παρατάσεις και καθυστερήσεις στη διαδικασία, με αποτέλεσμα να φτάνουμε στο 2021 και να πανηγυρίζουμε που μπαίνει το νερό στο αυλάκι.

Ο νόμος προέβλεπε τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια να ολοκληρωθούν μέχρι το 2019. Ωστόσο, οι εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθυστέρησαν τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Όπως αναφέρουν μελετητές που γνωρίζουν τη διαδικασία, «για να ολοκληρωθεί η οριστική σύνταξη των σχεδίων θα χρειαστούν δύο χρόνια περίπου, καθώς υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών που πρέπει να αξιοποιηθεί». Ευχή όλων είναι να μην υπάρξουν ενστάσεις επί της διαδικασίας, διότι σε αυτή την περίπτωση θα καθυστερήσουμε περαιτέρω. Η εκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατάρτιση των ΔΣΒ προβλέπει την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα προχωρήσει στην πλήρη καταγραφή και ορθολογική χρήση των βο- σκήσιμων γαιών, βάζοντας τις βάσεις ώστε να μη χαθεί κανένας βοσκότοπος από άλλες δραστηριότητες.

Όπως ανακοινώθηκε, η χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του υπουργείου, με το ποσό να φθάνει τα 2.813.387,706 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αφορά έκταση 6.251.927,68 στρεμμάτων, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Η δουλειά του μελετητή Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων, Γιάννη Κόκουρα, «ο ανάδοχος του σημαντικού αυτού έργου θα καταγράψει το καθεστώς χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών στην περι- φέρεια, με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους».

Σύμφωνα με τον κ. Κόκουρα, «το θετικό είναι ότι η ελληνική νομοθεσία θα συμβαδίζει πλέον με την αντίστοιχη της ευρωπαϊκής, ενώ θα αυξηθούν οι επιλέξιμες εκτάσεις, που είναι και το ζητούμενο, αφού εκτός από τις χορτολιβαδικές θα ενταχθούν στα Σχέδια Βόσκησης οι φρυγανώδεις, οι ποώδεις και οι ξηλώδεις (όσα έχουν κάλυψη έως 30% στον ανώροφο, π.χ. σε αραιό δάσος).