ΙΣΜ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ “ΑΡΝΗΤΩΝ” ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ