Μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για μια ιστορική περιοχή της Ελλάδας αποτελεί το λεύκωμα που επανέκδοσε 20 περίπου χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του, η Ενωση Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας.

Στο λεύκωμα με τίτλο “ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΓΡΑΦΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ” που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader, παρουσιάζονται “αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά αρχαιολογικά ευρήματα, ναοί και φημισμένα μοναστήρια, ξυλόγλυπτα τέμπλα, θρησκευτικά κειμήλια, πετρόκτιστα τοξωτά γεφύρια, λαογραφικά μουσεία, σπουδαίο φωτογραφικό υλικό από τα Ανταμώματα και τα Συνέδρια των κατοίκων των Αγράφων.

Αναλυτικότερα στη έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»