Περίπου 70 παιδιά (από 910 – 840) λιγότερα σε σχέση με πέρυσι, προσήλθαν φέτος στην πρώτη τάξη του Δημοτικού στα σχο- λεία του Ν. Καρδίτσας.

Το γεγονός αυτό επισήμανε στο «Νέο Αγώνα», η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαί- δευσης κ. Έφη Μητσιάδη.

Στα νήπια η μείωση σύμφωνα με την κ. Μητσιάδη είναι μεγαλύτερη, καθώς φθάνει το 30% περίπου.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρθηκε και στο πρό- βλημα που υπάρχει με το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης.

Όπως υπογράμμισε, για τη στήριξη 44 παιδιών, ήρθαν μόνο 11 αναπληρωτές, ενώ η ίδια ζήτησε την πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικων.

Τα στοιχεία δείχνουν πως ο Νομός Καρδίτσας, αλλά και η χώρα βρίσκονται σε μία άκρως φθίνουσα πο- ρεία στο δημογραφικό.

Τα σχολεία στα χωριά ερημώνουν και κλείνουν και στις πόλεις τα παιδιά λιγοστεύουν και μαζί τους και ο πληθυσμός της χώρας.

Στην Ελλάδα στα χρόνια των μνημονίων καταγράφηκε μία μετανάστευση της τάξης των 500.000 ατόμων, κυρίως επιστημόνων και ανθρώπων με δεξιότη- τες, ενώ η υπογεννητι- κότητα συνεχίζει να πλήττει τη χώρα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δραματική συρρί- κνωση του πληθυσμού στα 8 εκατομμύρια κατοίκους μέχρι το 2050..

Και το χειρότερο είναι πως δεν αναλαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις για τη συγκράτηση του πληθυσμού, αντίθετα αρχίζει να διώκεται η πολυτεκνία και τριτεκνία…