Κάλπες παντού και για όλα τα τοπικά όργανα της ΝΔ στήνονται σήμερα και στη Καρδίτσα. Τα 3.045 μέλη που εγγράφησαν τελικά στους εκλογικούς καταλόγους θα προσέλθουν στις κάλπες από τις 08:00 πμ έως τις 19:00 μμ για την εκλογή του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. (πρώην ΝΟΔΕ), των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., καθώς και των συνέδρων του κόμματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»