Κάποια μέριμνα για τα οχήματα;

Χιλιάδες αυτοκίνητα και μηχανάκια στο Νομό έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά ή πλέον
έχουν αχρηστευτεί, από τα λασπόνερα. Για όλους αυτούς του ιδιοκτήτες που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς όχημα δίχως να ευθύνονται, δεν πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα από το αρμόδιο υπουργείο; Εκτός από τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης, μήπως πρέπει να βγει και ένα ειδικό πρόγραμμα απόσυρσης;

Κ.Π.