Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο «Καθαρισμοί – αποκαταστάσεις ποταμών και ρεμάτων Δήμου Παλαμά», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Το έργο περιλαμβάνει καθαρισμούς κοίτης από τα φερτά υλικά και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών υποδομών (ενίσχυση αναχωμάτων, προστασία πρανών κλπ) σε θέσεις του υδάτινου δικτύου του Δήμου Παλαμά, σύμφωνα με τις εντοπισμένες ανάγκες ύστερα από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ιανός.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»