Στον καθαρισμό της βλάστησης ερεισμάτων, πρανών και νησίδων σε όλους τους άξονες του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Καθαρισμός Βλάστησης στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα