Καθηγητές από τα Τμήματα της Καρδίτσας στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ξεχωρίζουν τα ονόματα 6 καθηγητών από τα τμήματα της Καρδίτσας – των: δρ. Γιώργου Φθενάκη, δρ. Γιώργου Κοντοπίδη, δρ. Δημήτρη Μακρή, δρ. Γιώργου Μαντάνη, δρ. Μανόλη Σαριδομιχελάκη και δρ. Παν. Ξενούλη.

Στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου για το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο τους, που ως σήμερα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, συγκαταλέγονται 36 μέλη ΔΕΠ – καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Με βάση την πρόσφατη μελέτη των John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack & Jeroen Baas (βλ. https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918) προτείνεται ένα νέο ποιοτικό κριτήριο αναγνώρισης της επιστημονικής έρευνας, ο δείκτης Composite citation index.
Αυτός ο δείκτης συγκεντρώνει όλα τα γνωστικά ερευνητικά πεδία μαζί, διαβαθμίζει την έρευνα από όλες τις περιοχές έρευνας (ακόμα και αυτές με χαμηλότερη πυκνότητα) και τελικά συγκεντρώνει περίπου το 2% των επιστημόνων του πλανήτη, σε μια ενιαία κατάσταση. Η σύγκριση επιστημόνων, μέσα στην ίδια περιοχή (sub-discipline), είναι έτσι πιο αντικειμενική.
Τα ονόματα των 36 καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία περιλαμβάνονται στους πρόσφατα δημοσιευμένους καταλόγους (PLoS Biolοgy 2020, Mendeley Data 2020) με το ανώτερο 2% των πλέον επιδραστικών ερευνητών, σε διάφορα διακριτά επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, φαίνονται στην εξής ιστοσελίδα της συγκεκριμένης μελέτης:
https://data.mendeley.com/public-files/datasets/btchxktzyw/files/dd0904a8-0eba-4cf3-be4a-c6092261fed5/file_downloaded

Καθηγητές από τα Τμήματα της Καρδίτσας
Ξεχωρίζουν από τα τμήματα της πόλης της Καρδίτσας, στην εν λόγω μελέτη, οι ερευνητές από το Τμήμα της Κτηνιατρικής: ο δρ. Γιώργος Φθενάκης, καθηγητής φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής ζώων, ο δρ. Γιώργος Κοντοπίδης, καθηγητής βιοχημείας, ο δρ. Μανόλης Σαριδομιχελάκης, καθηγητής παθολογίας ζώων συντροφιάς, και ο δρ. Πάνος Ξενούλης, αν. καθηγητής παθολογίας ζώων συντροφιάς. Από τα υπόλοιπα τμήματα της Καρδίτσας, ξεχωρίζουν τα ονόματα των ερευνητών: δρ. Δημήτρη Μακρή, αν. καθηγητή επιστήμης τροφίμων, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, και δρ. Γιώργου Μαντάνη, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστήμης Ξύλου και Σχεδιασμού.

Η συμπερίληψη αυτών των επιστημόνων, από τα τμήματα της Καρδίτσας, στους κορυφαίους του κόσμου αποτελεί μία σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Περίπου 670 ερευνητές – καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ, και ερευνητικών ινστιτούτων της ημεδαπής περιλαμβάνονται στη λίστα αυτής της μελέτης.
Οι υπόλοιποι καθηγητές του Παν. Θεσσαλίας, που βρίσκονται σε αυτή την υψηλή κατηγοριοποίηση είναι οι εξής: Λ. Τασιούλας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), Ι. Αρβανιτογιάννης (Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος), Ελπ. Παπαγεωργίου (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων), Παν. Τσιακάρας (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Κων. Παπαδημητρίου (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Γ. Κουτεντάκης (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων), Κων. Μαλίζος (Τμήμα Ιατρικής), Παντ. Μπάγκος (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική), Ανδρ. Φλουρής (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων), Αθ. Παπαϊωάννου (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων), Χρ. Αθανασίου (Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος), Μαρίνα Παπαστεργίου (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων), Κων. Κίττας (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος), Αθ. Ζηλιασκόπουλος (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Σπ. Καραμάνος (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Χαρ. Σανδαλίδης (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική), Αναστ. Σταματέλλος (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), Αντ. Αργυρίου (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), Ηλ. Αβραμίδης (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων), Σοφ. Ανδρούδη (Τμήμα Ιατρικής), Κων. Βογιατζής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), Νίκος Τ. Παπαδόπουλος (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος), Παν. Ντακούλας (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), Δημ. Ιακωβίδης (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική), Αθ. Τζιαμούρτας (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, με καταγωγή από το Μάρκο της Καρδίτσας), Γεωργ. Χάλκος (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), Λεωνίδας Ανθόπουλος (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων), Γ. Ντάϊος (Τμήμα Ιατρικής), Ιωαν. Φατούρος (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων) και Λ. Σακκάς (ΤΕΦΑΑ Τρικάλων).

Εντυπωσιακή όμως είναι και η παρουσία στη λίστα αυτή και άλλων σπουδαίων επιστημόνων, που έλκουν την καταγωγή τους από την Καρδίτσα, όπως του Καθηγητή Βάιου Καραθάνου από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθώς και των Καρδιτσιωτών καθηγητών σε διάφορα άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, όπως: δρ. Θεοχάρης Τσούτσος – Πολυτεχνείο Κρήτης, δρ. Θωμάς Μοσχάκης – ΑΠΘ, δρ. Παπαζάχος, δρ. Χρήστος Πίτσαβος – ΕΜΠ, και δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας – Δημόκριτος.