Στο φουλ δουλεύουν τα αρδευτικά συστήματα των παραγωγών καλαμποκιού στον κάμπο, καθώς λίγο πριν από τη συγκομιδή του προϊόντος αυτό χρειάζεται αρκετό νερό. Η συγκομιδή ξεκίνησε ήδη με το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση, με τη στρεμματική απόδοση να κυμαίνεται από 6 έως 7,5 τόνους το στρέμμα (πλήρη μάζα, καρπός-φύλλα-κοτσάνι) και προς το τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει η συγκομιδή για το καλαμπόκι για καρπό, ξεκινώντας με τα πρώιμα υβρίδια των 120 ημερών και θα κορυφωθεί τέλος Σεπτεμβρίου, με τα υβρίδια μεγαλύτερου κύκλου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα