Με χρώματα λουλουδιών γέμισε ο κεντρικός πεζόδρομος με τις φυτεύσεις που έκανε η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας. Η υπηρεσία πρασίνου φύτεψε λουλούδια εποχής (έρωτες, alternatera και lantanes) και άλλαξε την εικόνα του πεζοδρόμου, ο οποίος σταδιακά βαίνει προς την ολοκλήρωση του ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Να τονιστεί ότι η υπηρεσία πρασίνου έκανε ολοκληρωμένη παρέμβαση καθώς έχει εγκαταστήσει υπόγειο σύστημα ποτίσματος των λουλουδιών, των φυτών και των δέντρων.