Με τη μαζική συμμετοχή κατοίκων του Καλλιθήρου και του Αμπελικού, των Τ.Σ. των δύο χωριών και την παρουσία εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δημ. Σχ. Καλλιθήρου και του Συλλόγου Γυναικών Καλλιθήρου, διοργανώθηκε διαμαρτυρία και συμβολικός αποκλεισμός της γέφυρας Καλλιθήρου – Αμπελικού.

Μετά την πλημμύρα του Ιανού η γέφυρα του Αμπελικού καταστράφηκε ολοσχερώς χωρίς να προχωρά η ανακατασκευή της, ενώ η γέφυρα Καλλιθήρου – Αμπελικού υπέστη σημαντικές φθορές που απειλούν την στατικότητά της χωρίς να έχει παρθεί κανένα μέτρο αποκατάστασης από την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή. Το ψήφισμα των δύο Τοπικών Συμβουλίων που διαβάστηκε και ψηφίστηκε δια βοής από τον κόσμο διεκδικεί τα εξής:

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»