Καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Να μην υπάρξει μεταβολή (υποβιβασμός, συγχώνευση ή κλείσιμο) σε καμία σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Μουζακίου για το σχολικό έτος 20222023 αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.
Μάλιστα όπως τονίστηκε στην εισήγηση,  έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας σχετικά με τις προτεινόμενες μεταβολές στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2022-2023,
προτείνεται η συγχώνευση του 1ου και 4ου 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μουζακίου, λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών και στις δύο σχολικές μονάδες. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για συστεγαζόμενα σχολεία με εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 28 μαθητές/τριες για το σχολικό έτος 2022-2023 με προτεινόμενη ονομασία : 1ο Νηπιαγωγείο Μουζακίου.