ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Ποινή φυλάκισης ενός έτους επιβλήθηκε  σε ψεκαστή και στον ιδιοκτήτη του χωραφιού, για το θάνατο επτά μελισσοσμηνών.

Το περαστικό σημειώθηκε πέρυσι σε χωριό του Δήμου Σοφάδων, όταν ο μελισσοκόμος εντόπισε νεκρά επτά μελισσοσμήνη και κατέφυγε στην δικαιοσύνη, προσκομίζοντας το πόρισμα της εξέτασης των μελισσών.

Το δικαστήριο Καρδίτσας δέχτηκε το πόρισμα που κατέδειξε πως ο θάνατος των μελισσών προήλθε από το φυτοφάρμακο που χρησιμοποίησε ο ψεκαστής.

Ο ψεκαστής, αλλά και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού, άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι για να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.

Το πρόβλημα της δηλητηρίασης των μελισσών από τα φυτοφάρμακα, αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και απειλούν πλέον ευθέως τη μέλισσα, δηλαδή τον μεγαλύτερο επικονιαστή της φύσης.

Τα γεωργικά φάρμακα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες φέρουν σχετικές ενδείξεις επί της ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

  • Πρέπει να ελέγχεται η παρουσία και δραστηριότητα μελισσών στο χωράφι. Τονίζεται ότι η γύρις των ανθέων και το μελίτωμα που παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικά για τις μέλισσες.
  • Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.
  • Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.
  • Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
  • Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές θερμοκρασίες.
  • Πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.