Ένα βήμα πριν την έναρξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων βρίσκεται το πολυπόθητο έργο κατασκευής της εισόδου της Καρδίτσας, που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 42 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην παρούσα φάση, με τη δημοπράτηση και την ανάδειξη της μειοδότριας κατασκευάστριας εταιρίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας προχωρά στον έλεγχο της νομιμότητας.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως επισήμανε στο «Νέο Αγώνα» ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνος Νούσιος, θα ξεκινήσει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Προς το παρόν πάντως, εκκρεμεί η ανακοίνωση της αξίας των αποζημιώσεων από την Κτηματική Υπηρεσία.
Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας που θα αλλάξει την εικόνα της Καρδίτσας και κυρίως το επίπεδο οδικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο στο οποίο έχει σημειωθεί πλήθος τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου είναι:

– Η κατασκευή της διαπλάτυνσης του οδικού τμήματος από το Δέλτα Καρδίτσας έως τον κόμβο Αθηνών συνολικού μήκους 6.0Κm, με συνολικού πλάτος 17,70 m, με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας και αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας στον άξονα της αρτηρίας καθώς και την προσαρμογή της κύριας αρτηρίας και των παράπλευρων οδών στον Α/Κ Καρδίτσας της Ε65 (Δέλτα Καρδίτσας).

– Η κατασκευή παραπλεύρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας .

Διπλής κατεύθυνσης διατομής τύπου ε2 1+1 λωρίδων κυκλοφορίας πλάτους 6,5m ( 3,25mx 2 ) αλλά και μονόδρομοι με πλάτος 5,5m (3,5m λωρίδα κυκλοφορίας + 2.0m στάθμευση) με πεζοδρόμια στα εξωτερικά άκρα των παράπλευρων. Επίσης από τη μία πλευρά κατά μήκος της αρτηρίας κατασκευάζεται αμφίδρομος ποδηλατοδρόμος με επέκταση της διατομής του ενός πεζοδρομίου.

Επίσης κατασκευάζεται και κάθετο Δίκτυο-Τοπικές οδοί.

– Η κατασκευή κόμβων.

Η αρτηρία είναι Εθνική οδός στην οποία δεν προβλέπονται πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια κατασκευάζονται στα εξωτερικά άκρα των παράπλευρων με μικρή επισκεψιμότητα πεζών λόγω ότι το έργο οροθετείται εκτός κατοικημένης περιοχής.

Για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) των πεζοδρομίων με κλίση 5%.

Προβλέπονται ακόμη υδραυλικά και τεχνικά έργα, σήμανση και ασφάλιση της οδού και ηλεκτροφωτισμός ολόκληρης της οδού.