Καταβλήθηκαν χθες από τον ΕΛΓΑ, κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 8.000.995 ευρώ. Αφορά 6.987 δικαιούχους παραγωγούς των Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2016», «Πυρκαγιές 2016», «Ετήσιο 2017» και «Πυρκαγιές 2017» που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ή είναι δικαιούχοι ενίσχυσης για απώλεια παραγωγής. Στο Νομό Καρδίτσας οι δικαιούχοι παραγωγοί θα μοιραστούν 38.400 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα