Πέντε δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν εντός διμήνου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟΚ) Π.Ε Καρδίτσας οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κατέθεσαν φάκελο για τον «Ιανό», είτε έλαβαν προκαταβολή είτε όχι.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα