Καταβολή αποζημιώσεων ύψους 946.390 ευρώ σε 18 επιχειρήσεις του Ν. Καρδίτσας για τις ζημιές του «Ιανού»

Στην πληρωμή των αποζημιώσεων για 18 επιχειρήσεις του Ν.Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «Ιανό» προχωρά το Υπ. Οικονομικών με σημερινή του απόφαση.
Το συνολικό κονδύλι των αποζημιώσεων, με βάση τις εκτιμηθείσες ζημίες ανέρχεται σε 946.390,76 ευρώ.